Esimiesten Työnohjaus/Coaching

Esimiehillä on vastuullinen ja usein yksinäinen työ. Ajatukset ja tunteet voivat jäädä kiertämään kehää, jolloin tunnemylläkkään on hyvä saada realismia. Henkilökohtainen työnohjaus tai coaching tarjoaa sinulle ajattelua avartavan työkalun siihen, kuinka johdat itseäsi ja työntekijöitä arvostavasti sekä armollisesti. Esimiehen oma osaaminen ja jaksaminen vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin. On hyvä tehdä töitä hyvinvoivan esimiehen alaisuudessa. Työnohjaus on noin 1-2 vuoden mittainen prosessi ja coachingin ajallinen kesto on yleensä 5-10 kertaa välitehtävineen.

Näkökulma on laaja-alaisesti työssä, mikä mahdollistaa
asioiden pitkäjänteisemmän tutkimisen ja kehittämisen.

“Työnohjaus oli kasvua omaan johtajuuteen uusista näkökulmista.Hannelen terapeuttiset keinot laittoivat todella pohtimaan, mitä teen oikeaan suuntaan, missä voin kehittyä. Sain oivallisia keinoja omien työntekijöiden kanssa toimimiseen ja esimiestyön kehittämiseen. Kerta kerran jälkeen lähdin tapaamisesta “valaistuneena” ja uudelleen innostuneena omaan työhön.”

(Ylihoitaja)

Työnohjauksessa

Keskitytään rajattujen tavoitteiden saavuttamiseen sekä
valmennettavan että hänen organisaationsa parhaaksi. Pyrkimyksenä on mahdollisimman hyvä tasapaino työn ja yksityiselämän välillä.
Henkilökohtainen coaching sopii myös organisaation avainhenkilölle tai yrittäjälle.

“Coaching selvensi omaa rooliani ja sitä kautta muidenkin
työntekijöiden roolia ja työtehtäviä yrityksessä, mikä helpotti arkea.
Työn ja vapaa-ajan tasapainon tutkiminen auttoi minua olemaan
armollisempi itseä kohtaan. Voimaannuin prosessista.” 

(Ohjelmistoalan yrittäjä)

Coachingissa