MITEN ÄÄNEEN PUHUMISESSA ONKAAN VOIMAA!

Työnohjaus tarjoaa ajan ja paikan pysähtymiseen, missä voit kuunnella omia tuntemuksiasi, kokemuksiasi ja ajatuksiasi. 

Mikä minua motivoi työssäni, mikä kismittää, mikä innostaa?

Olennaisten asioiden tunnistaminen ja niiden jäsentäminen erilaisista näkökulmista yhdessä työnohjaajan kanssa lisää ymmärrystä sekä itsestä ja työstä, selkiyttäen näin omaa oloa.

MILLAINEN OLO SINULLA OLI TÄNÄÄN TÖISSÄ?

Työelämässä kohdataan erilaisia haasteita, tunteita ja tilanteita. Niiden äärelle pysähtyminen, tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen on oleellinen osa työhyvinvoinnin muodostumista.

Tunteet ovat läsnä myös työyhteisöissä, eikä niitä voi peittää järjen voimalla. Viisainta on huomioida ja valjastaa ne voimavaraksi, koska tunteissa on valtavasti energiaa.

Työyhteisö on aikuisten yhteisö, jossa tunteiden ja perustellun erimielisyyden tulisi olla sallittuja. Työyhteisöt, jotka kykenevät saamaan yksilöiden tunneenergian käyttöönsä, menestyvät, koska tunteiden huomioon ottaminen lisää luottamusta ja innostusta työpaikalla.

20180821 183729 1 e1609247447699

Hannele Natri-Mäkelä

Olen Hannele, työnohjaaja/coach. Työssäni vuosien mittaan on ollut antoisaa kohdata erilaisia ihmisiä ja se on tuonut syvää iloa, kun asiakas on kertonut saaneensa apua ja oivalluksia elämäänsä.  

Merkityksellistä minulle on se, että voit tapaamisessa kokea tulleesi kohdatuksin ja rohkaistuksi siinä elämäntilanteessa, jossa olet.

Työnohjaajana minulla on asiantuntemusta mielenterveyden vaikutuksesta ihmisen toiminta-ja työkykyyn sekä luovien menetelmien käytöstä työhyvinvoinnin tukena.

Ihmisenä minua kiinnostaa elämässä kaikenlainen kauneus ja olen innostunut uuden luomisesta. Elämän perimmäisten kysymysten ja arvojen pohtiminen sytyttää.

Koulutus

  • Työnohjaaja (Jyväskylän Yliopiston täydennyskoulutuslaitos)
  • Työnohjaajien jatkokoulutus (Metanoia-instituutti)
  • Certified Progress Coach (Fakta & Fiktio)
  • Kuvataideterapeutti (Suomen Kuvataidepsykoterapia ry)
  • Erikoistoimintaterapeutti, erikoistumisala psykiatria
  • Lisäkoulutuksia psyko- ja sosiodraamasta

Kokemus

Pitkä työkokemus terapeuttina terveydenhuollossa, mielenterveystyössä ja työnohjaajana, päätoimisena yrittäjänä vuodesta 2007.

tyohuonekuva scaled

Referenssit

Olen työskennellyt eri sairaanhoitopiireissä, valtion laitoksissa, Jyväskylän kaupungin sosiaali-, terveys ja sivistyspalveluissa, kolmannella sektorilla, eri yhdistyksissä, seurakunnissa ja eri alojen yksityisissä yrityksissä.

Luottamuksellisista syistä en kerro tarkempia organisaatioiden nimiä.

Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen (Story)