Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennuksen tavoitteena on kehittää yhteisöllisyyttä, jaksamista ja tuloksellisuutta. Valmennus sopii yhteishengen rakentamiseen sekä arvostavan vuorovaikutuksen lisäämiseen. Valmennuksen kesto voi olla esimerkiksi yksi kokonainen päivä, tai muutama valmennuskerta.

Sisältö tavoitteineen ja suunnitelmineen räätälöidään tarkemmin yhdessä asiakkaan kanssa. Valmennusmenetelmät keskustelun lisäksi ovat käytännönläheisiä ja konkreettisia, aiheiden avaamiseksi ja syventämiseksi. Menetelmät vaihtelevat tilanteen ja tavoitteiden mukaan.

Työyhteisövalmennus antaa työkaluja arjessa nousevien kysymysten työstämiseen, esimerkiksi

  • työn raameihin ja pelisääntöihin
  • keskinäisen vuorovaikutuksen edistämiseen
  • arvojen tutkimiseen ja toteutumiseen työpaikalla
  • muutosten tuomien haasteiden kohtaamiseen

Tarvittaessa valmentajia voi olla useampikin yhteistyöverkostostani.