Taideterapia

Tarjoan taideterapiaa asiakkaille, jotka haluavat lähteä tutkimaan oman elämänsä kysymyksiä luovien menetelmien kautta. Taideterapia auttaa lisäämään itsetuntemusta, parantaa psyykkistä toimintakykyä ja voimaannuttaa löytämään omia vahvuuksia sekä tutustumaan niihin. Taiteellinen ei tarvitse olla, sillä taide kuuluu kaikille! Tärkeintä on asiakkaan oma halu ja kiinnostus itseilmaisuun.

Taideterapeuttisia menetelmiä voidaan myös käyttää työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen osana työnohjausprosessia.

Asiakkaiden kokemuksia ryhmäprosessista

”Taideterapia on sopinut ennalta arvaamattoman hyvin. Alussa teki kipeää, mutta lopputulos oli yllättävän hyvä. Olen valmis elämään!”

”Itseluottamus on noussut selvästi ja itsetunto on vahvistunut. Usko elämän kantavaan voimaan on kasvanut. Jos on olemassa pimeää, on olemassa myös valoa, se on vain löydettävä.”

Taideterapiaa voidaan järjestää yksilö- tai ryhmämuotoisena. Olennaista on, että itsetuotettuja teoksia katsotaan ja tutkitaan yhdessä taideterapeutin kanssa. Keskeisessä asemassa ovat itse teoksen ja sen tekemisen prosessin lisäksi sen herättämät mielikuvat, ajatukset ja tunteet. Näin asiakas voi löytää työstään merkityssisältöjä ja saada vastauksia oman elämänsä keskeisiin kysymyksiin.  Teoksen tekijä on aina tekemänsä työn asiantuntija.

Olen Suomen taideterapiayhdistyksen jäsen.