Olen Hannele Natri-Mäkelä, jyväskyläläinen työnohjaaja, coach, taide- ja psykiatriaan erikoistunut toimintaterapeutti. Uskon, että onnistumisen kokemukset, työnilo ja tuloksellisuus muodostavat kehän, jota voidaan vahvistaa. Haluan auttaa niin esimiehiä kuin työntekijöitäkin löytämään voimavaroja, jotka tukevat työssä jaksamista sekä yksilö- että työyhteisötasollakin. Samalla tavoitteenani on auttaa asiakkaitani kehittymään niin työssään kuin ihmisenä. Keskeistä on, että jokainen voisi tapaamisissa kokea tulleensa kohdatuksi ja rohkaistuksi siinä elämäntilanteessa, jossa on.

Erityisosaamisena minulla on mielenterveyden edistäminen arjessa sekä taiteen käyttö hyvinvoinnin tukena.

Tapani toimia

 • Luottamus kohtaamisissamme on avainasia
 • Arvostan Sinua ja yhteistä aikaamme
 • Kunnioitan mielipiteitäsi, saat olla ainutlaatuinen oma itsesi
 • Pyrin siihen, että kohtaamisissamme tulet nähdyksi ja kuulluksi
 • Omaan käytännönläheisen tavan työskennellä, asioiden näkyväksi tekeminen paperille tai liitutaululle konkretisoi

Koulutus ja kokemus

 • Koulutus
  • Työnohjaaja STOry
  • Metanoia-instituutin kaksivuotinen työnohjaajien syventävä jatkokoulutus
  • Certfied Progress Coach®
  • Taideterapeutti ja toimintaterapeutti, erikoisalana psykiatria
  • Lisäkoulutusta sosio- ja psykodraamasta
 • Yli 25 vuoden työkokemus terveydenhuollossa, mielenterveystyössä, lähiesimiestyössä sekä yrittäjänä

Olen toiminut vuodesta 2004 yrittäjänä ja palvelujen tarjoajana eri sairaanhoitopiireissä, Jyväskylän kaupungilla sosiaali-ja terveyssektorilla, kolmannella sektorilla useissa eri yhdistyksissä ja säätiöissä, seurakunnissa ja lukuisissa eri alojen yksityisissä yrityksissä. Luottamuksellisista syistä en kerro tarkempia organisaatioiden nimiä.