Olen Hannele Natri-Mäkelä, jyväskyläläinen työnohjaaja, coach, taide- ja psykiatriaan erikoistunut toimintaterapeutti. Uskon, että tuloksellisuus, onnistumisen kokemukset ja työnilo muodostavat kehän, jota kannattaa vahvistaa. Työnohjaan/koutsaan asiakkaita ajattelun, toiminnan, tunteiden ja tavoitteiden selkiyttämiseksi. Haluan edesauttaa niin esimiehiä kuin työntekijöitäkin löytämään voimavaroja, jotka tukevat työssä jaksamista sekä yksilö-ryhmä-, että työyhteisötasollakin. Keskeistä on, että jokainen voisi tapaamisissa kokea tulleensa kohdatuksi ja rohkaistuksi siinä elämäntilanteessa, jossa on.

Erityisosaamisena minulla on mielenterveyden edistäminen arjessa sekä taiteen käyttö hyvinvoinnin tukena.

Tapani toimia

 • Luottamus kohtaamisissamme on avainasia
 • Arvostan Sinua ja yhteistä aikaamme
 • Kunnioitan mielipiteitäsi, saat olla ainutlaatuinen oma itsesi
 • Pyrin siihen, että kohtaamisissamme tulet nähdyksi ja kuulluksi
 • Omaan käytännönläheisen tavan työskennellä, asioiden näkyväksi tekeminen paperille tai liitutaululle konkretisoi

Koulutus ja kokemus

 • Koulutus
  • Työnohjaaja STOry
  • Metanoia-instituutin kaksivuotinen työnohjaajien syventävä jatkokoulutus
  • Certfied Progress Coach®
  • Taideterapeutti ja toimintaterapeutti, erikoisalana psykiatria
  • Lisäkoulutusta sosio- ja psykodraamasta
 • Yli 30 vuoden työkokemus terveydenhuollossa, mielenterveystyössä, lähiesimiestyössä sekä yrittäjänä

Olen toiminut vuodesta 2004 yrittäjänä ja palvelujen tarjoajana eri sairaanhoitopiireissä, Jyväskylän kaupungilla sosiaali-ja terveyssektorilla, kolmannella sektorilla useissa eri yhdistyksissä ja säätiöissä, seurakunnissa ja lukuisissa eri alojen yksityisissä yrityksissä. Luottamuksellisista syistä en kerro tarkempia organisaatioiden nimiä.