Virtaa viimeisiin työvuosiin -valmennus

Virtaa viimeisiin työvuosiin-valmennus on tarkoitettu ikääntyneille työntekijöille tavoitteena lisätä elämäniloa, motivaatioita, hyvinvointia ja jaksamista. Eläkeikä lähestyy, mutta edessä on vielä antoisia ja tuloksellisia työvuosia. Niistä kannattaa ottaa kaikki ilo irti.

Valmennus on mahdollisuus työpaikoille, joissa pidetään huolta työntekijöistä myös työuran loppuvaiheessa. Valmennuksesta hyötyy sekä työyhteisö että työntekijä. Yrityksen käytettävissä ovat vielä  työntekijän osaaminen ja arvokas, karttunut kokemus.

Valmennus tarjoaa mahdollisuuden käsitellä henkisiä ja sosiaalisia kysymyksiä, mitä työ ja lähestyvä eläke-ikä herättää, esimerkiksi:

  • Millainen on työroolin ja muiden elämän roolien välinen tasapaino?
  • Millaisia  tavoitteita ja visioita työntekijällä on niin työn kuin vapaa-ajan suhteen?
  • Työelämänkaaren tarkastelu
  • Eläkkeelle jäämisen visiointi
  • Olisiko sittenkin vielä halua ja työkykyä jatkaa uraa osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti?

Hyvillä mielin eteenpäin

Valmennuksen lähtökohtana on ikääntyneen oman osaamisen tunnistaminen, oman arvon näkeminen työntekijänä ja ihmisenä. Elämänlaatu paranee, kun työntekijä saa omat voimavarat ja luovuuden käyttöönsä. Näin edistetään jaksamista ja mielenterveyttä, joka auttaa työhön sitoutumisessa.

Työyhteisössä tämä merkitsee mm. sairauspoissaolojen vähenemistä, pitkän työkokemuksen tuoman tiedon, viisauden ja erityisosaamisen näkyväksi tekemistä ja siirtämistä nuoremmille.

Ennakointi ja psyykkinen valmistautuminen eläkkeelle auttaa realististen ennakko-odotusten luonnissa. Työntekijä voi saada levollisuutta ja iloa työvuosiin ennen eläkkeelle siirtymistä. Kun eläkkeelle jääminen koittaa, tavoite on, että työntekijä voi sulkea työpaikan oven hyvillä mielin pöytä puhdistettuna. Hänen on hyvä kokea olleensa merkityksellinen ihminen työpaikan kokonaisuudessa ja hoitamassaan tehtävässä. Sekä yksilö että koko työpaikan kulttuuri ja työilmapiiri hyötyvät, kun työstä lähdetään arvokkaasti.

Valmennus koostuu ryhmä- ja yksilötapaamisista, joista muodostuu kokemuksellinen oppimisprosessi vertaisryhmässä. Valmennuksessa keskustelun lisäksi käytetään aktivoivia ja ilmaisullisia menetelmiä aiheiden avaamiseen ja syventämiseen. Vertaisryhmän tuki rikastuttaa ja auttaa avaamaan uusia näkökulmia.

”Taakse katsominen ja tulevaisuuden näkymät kuuluvat yhteen. Tie johtaa eteenpäin, mutta minne?”