Esimiesten työnohjaus / coaching

Esimiehen oma osaaminen ja jaksaminen vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin. Siksi esimiehen kannattaa antaa aikaa kuunnella itseään ja pohtia omia kokemuksiaan, vahvuuksiaan sekä haasteitaan. Henkilökohtainen työnohjaus / coaching tarjoaa hyvän, ajattelua avartavan työkalun, kuinka johtaa itseään ja työntekijöitä arvostavasti sekä kuinka löytää työntekijöiden vahvuuksia ja huolehtia heidän motivaatiosta. Hyvinvoivan esimiehen alaisuudessa on hyvä tehdä töitä.

Asiakaspalautteita

”Toimin suuren keskussairaalan hoitotyön esimiehenä ja tullessani ohjaukseen kokemusta johtamisesta oli jo usean vuoden ajalta, siksi oikeastaan hakeuduinkin työnohjaukseen. Tavoitteeni oli saada itselle uutta uskoa, miten toimin ja jaksan omaa työtäni esimiehenä. Työnohjaus oli kasvua omaan johtajuuteen uusista näkökulmista. Hannelen terapeuttiset keinot laittoivat todella pohtimaan, mitä teen oikeaan suuntaan, missä voin kehittyä. Koin, että tässä työnohjauksessa sain verrattuna aiempaan kokemukseeni paljon enemmän reflektointitukea. Hannele haastoi pohtimaan omaa johtajuutta ja taitoja, lisäksi sain oivallisia keinoja omien työntekijöitteni kanssa toimimiseen ja esimiestyön kehittämiseen. Usein tullessani tapaamiseen mietin matkalla, että ei minulla juuri ole mitään puhuttavaa, mutta kerta kerran jälkeen lähdin tapaamisesta ”valaistuneena” ja uudelleen innostuneena omaan työhöni.”

– Ylihoitajan palaute työnohjausprosessista

”Coaching selvensi omaa rooliani ja sitä kautta myös muidenkin työntekijöiden roolia ja työtehtäviä yrityksessä, mikä helpotti arkea. Työn ja vapaa-ajan tasapainon tutkiminen auttoi minua olemaan armollisempi itseä kohtaan. Voimaannuin prosessista!”

– Ohjelmistoalan yrittäjän palaute coachingista

Työnohjaus/coaching tuo työhön merkityksellisyyttä, tuloksellisuutta ja laatua. Työnohjaus on noin 1-2 vuoden mittainen prosessi ja coachingin ajallinen kesto on yleensä noin 8-10 tapaamiskertaa välitehtävineen. Työnohjauksessa näkökulma on laaja-alaisesti työssä, mikä mahdollistaa asioiden pitkäjänteisemmän tutkimisen ja kehittämisen. Coachingissa keskitytään rajattujen tavoitteiden saavuttamiseen sekä valmennettavan että hänen organisaationsa parhaaksi. Pyrkimyksenä on mahdollisimman hyvä tasapaino työn ja yksityiselämän välillä. Henkilökohtainen työnohjaus/coaching sopii myös organisaation avainhenkilölle tai yrittäjälle.

Voit keskustella kanssani, kumpi ohjausmuoto on Sinulle nyt tarpeen.