Iloa, mielekkyyttä ja motivaatiota työhön!

Olen henkilöstön ja esimiesten työnohjaaja/coach. Uskon, että onnistumisen kokemukset, työnilo ja tuloksellisuus muodostavat kehän, jota voidaan vahvistaa. Haluan auttaa niin esimiehiä kuin työntekijöitäkin löytämään voimavaroja, jotka tukevat työssä jaksamista niin yksilö- kuin työyhteisötasollakin. Samalla tavoitteenani on auttaa asiakkaitani kehittymään sekä työssään että ihmisenä.